Vrouwxnlente

Al meer dan 20 jaar organiseert de Vaartkapoen activiteiten op 8 maart de internationale vrouwendag om ongelijkheid in de samenleving aan te kaarten. We doen dit aan de hand van educatieve, ontspannende en artistieke interventies .

Aangezien veel zelforganisaties; feministische bewegingen , GC’s … ook met deze thema’s bezig was , hebben we vanaf 2017 onze krachten samengebracht en het festival Vrouwxnlente opgestart:

  • Netwerk van vrouwen vergroten

  •  De veerkracht van vrouwen uit alle geledingen van de bevolking versterken door het samen creëren van verrassende socio-culturele acties en ontmoetingen  

  • Een signaal aan het beleid geven voor een meer empathische en inclusieve samenleving  

  • Verschillende feministische stromingen verbinden en op zoek gaan naar een gemeenschappelijke strijd 

HOE?

  • Via sterk en divers partnerschip: verschillende gemeenschapscentra, verenigingen, feministische groeperingen, zelforganisaties, 

  • Bottom-up werken, participatieve trajecten  

  • Door te werken aan een genuanceerd beeldvorming over het samenleven in diversiteit in Brussel als tegengewicht voor polarisatie  

Meer Info : Printemps des fxmmes (vrouwenlente.brussels)