Theater 2020

Tijdens het laatste jaar van Agora M maakt de VK een theatervoorstelling. Alle vrouwen die een connectie hebben met Molenbeek zijn welkom op de workshops poëzie, beweging en theater.

De VK onderzoekt hoe het centrum zich verhoudt tot zijn omgeving en brainstormt over hoe het daar een (nog) betere, meer leefbare plek van kan maken.

Solidariteit is daarin een sleutelwoord. Wat betekent dat in het dagelijks leven, wat betekent dat in tijden van oorlog, pandemie of crisis? De theatergroep pluist uit als solidariteit grenzen heeft. Zijn die geografisch, cultureel, familiaal of taalgebonden? Speelt gender hierin een rol? De antwoorden, twijfels en vragen hierover krijgen artistiek vorm met coaching van verschillende artiesten.