Theater

Theater heeft binnen de Vaartkapoen altijd een belangrijke rol gespeeld 

De theaterworkshops begonnen ruim twintig jaar geleden en hadden als doel allerlei boodschappen, ideeën en onderwerpen over te brengen zoals het leven in de samenleving, seksualiteit, taboes, multiculturalisme, discriminatie, gelijkheid, emancipatie en vele anderen. 

De enscenering van deze onderwerpen maakt het mogelijk om boodschappen op een artistieke, humoristische, lichtere manier over te brengen en daarna samen in debat te gaan. 

Dit dialooginstrument maakt het mogelijk om uit te wisselen, te delen met het publiek, ook om mentaliteiten te veranderen en zo dingen te veranderen. De VK is niet verlegen om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken en daarbij diverse meningen aan bod te laten. 

De VK ontwikkelde projecten die op verschillende manieren proberen om maatschappelijke onderwerpen en taboes op tafel te leggen zoals “ Actie zoekt Burger” , “Café Quartier” en “ Forumtheater”  zijn het mooie voorbeeld hiervan. We vertrokken telkens van wat er leefde in de buurt , bottom-up en organiseerden verschillende culturele ontmoetingen en artistieke interventies. 

De acteurs komen op donderdagochtend samen in het VK om samen het thema te kiezen dat in wezen een actueel onderwerp raakt en samen de dialogen te schrijven en te ensceneren.

Deze ensceneringen stellen het publiek in staat om elkaar te leren kennen, om andere mentaliteiten, andere tradities, andere talen, een andere vorm van humor te ontdekken.

De acteurs zijn blij met deze workshop, het stelt hen in staat om zichzelf te uiten, om voor sommigen hun verlegenheid te overwinnen, om voor sommigen een vertrouwen in zichzelf te herstellen, een goed gevoel van eigenwaarde, ook om uit hun routine, hun isolement te komen. 

We hopen dat deze workshop steeds weer doorgaat want er zijn altijd onderwerpen, boodschappen om mee om te gaan en over te brengen.