Potecast

Potecaste. De titel verraadt het al: Potecaste is een podcast gemaakt door en voor jongeren, 'entre potes quoi'. Tijdens een serie workshops verkenden we met de adolescenten van Centrum West het medium podcast: we nodigden professionele makers uit en ontdekten inspirerende praktijken om vervolgens onze eigen podcast te creëren.

Een project van VK i.s.m. Centrum West en met steun van de VGC via  de subsidielijn 'Jong zijn in tijden van corona'.