Micro Trottoir

De VK organiseerde  al verschillende edities van ‘Micro-trottoir’. Dit is een journalistieke techniek die bestaat uit het interviewen van specifieke mensen, meestal op straat, om hen een vraag te stellen en hun spontane mening over een onderwerp te verzamelen.

Door de impliciete spontaniteit van de verkregen reacties wordt een micro spreker gebruikt om een overzicht te geven van de publieke opinie op verschillende gebieden, bijvoorbeeld de opinie over een land, of een politiek idee.

De Micro-trottoir leverde tot nu toe al zeer interessante getuigenissen op die de VK inspireert tijdens projecten.