VK 2023

DE VAARTKAPOEN IS IN VOLLE VERBOUWING
In 2019 gingen de werken van start, om in 2023 de deuren te openen van een vernieuwd gemeenschapscentrum én concertzaal. Dat is niet alles: de VK initieert het project "VK Yallah creatief experimenteel park". Er komt ook een tuin en polyvalente ruimte die toegankelijk is voor de hele buurt. De invulling hiervan creëert de VK samen met de buurt. De buurtbewoners zijn ook degenen die er het meeste gebruik van zullen maken. We zullen de komende periode allerhande acties ontwikkelen in de publieke ruimte die zullen helpen om de gemeenschapstuin vorm te geven. Dit project voor burgerparticipatie, geleid door de VK, heeft steun ontvangen van het EFRO voor een bedrag van 0,5 miljoen euro, waarvan 50% wordt verstrekt door de Europese autoriteiten en 50% door de regio.

VK @ MANCHESTER
Tijdens de verbouwingen kan je terecht in Manchesterstraat 13-15 voor alle concerten, activiteiten en workshops van de VK.

WAAR KOMEN DE CENTEN VANDAAN?
Op 21 mei 2015 besloot de ministerraad van de Brusselse hoofdstedelijke regering om de gevraagde EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) toe te kennen. Het hele project kost 5,5 miljoen euro. Het grootste deel komt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 2,2 miljoen komt van EFRO (de helft van Europa, de helft van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De doelstelling van het EFRO is het versterken van infrastructuurprojecten en culturele voorzieningen in het kanaalgebied.