Partners

Dank gaat uit naar EFROVGC, Bruzz, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Vlaamse Gemeenschap en KBC. De Vaartkapoen zou er niet zijn zonder hun samenwerking, inzet en engagement. 

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ze investeert 2,25 miljoen euro in de verbouwingen van de VK en nog eens 512.000 euro in het VK participatieproject.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin.

BRUZZ is sinds 20 april 2016 het mediamerk van de vzw Vlaams-Brusselse Media. BRUZZ manifesteert zich online, op radio en tv en in print als de referentie voor Brussel.

De Vlaamse Gemeenschap heeft in Brussel persoonsgebonden bevoegdheden, in eerste instantie ten aanzien van de Vlaamse Brusselaars, maar ook met aandacht voor het multiculturele karakter van Brussel. Ze voorziet middelen via Brusselfonds.

KBC, In het kader van #KBCverbindt 2021 ontvangt de VK financiële steun voor projecten en activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde.