Jobs & Stages

Deskundige Personeelsmanagement en interne processen GC De Vaartkapoen

Wat doe je?

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de centrumverantwoordelijke, voor de dagelijkse en organisatorische werking van gemeenschapscentrum De Vaartkapoen. Je overziet de worfkflows en interne processen, daarnaast volg je het personeelsbeleid mee op en ben je aanspreekpunt voor HR-gerelateerde vragen. Als deel van het team, ondersteun je bij en neem je deel aan activiteiten van het centrum.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten:

Interne processen

 • Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt (team)vergaderingen en werkgroepen; 
 • Je zorgt voor een vlotte artistieke en gemeenschapsvormende werking door middel van de optimalisatie van de interne processen;
 • Je geeft mee vorm aan het beleid en de lange termijndoelstellingen van de organisatie en vertaalt dit mee naar jaarlijkse actiepunten;
 • Je stelt samen met de centrumverantwoordelijke rapportagedocumenten op voor de beleidsvoerende en/of subsidiërende overheden.

Personeelsmanagement

Je ontwikkelt en ondersteunt samen met de centrumverantwoordelijke het personeelsmanagement:

 • Je bent het aanspreekpunt binnen het GC voor HR-gerelateerde vragen; 
 • Je staat mee in voor het aansturen en evalueren van een aantal personeelsleden;
 • Je staat mee in voor de optimalisering en afstemming van functieprofielen;
 • Je staat mee in voor het personeelsbeleid van de vzw.

Profiel:

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • kunnen netwerken
 • flexibel reageren
 • creatief handelen
 • kunnen omgaan met diversiteit
 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt
 • bereid zijn tot avond- en weekendwerk

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

 • Deeltijds (70%) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 27 maart 2023 tot en met 31 december 2023.
 • Loonschaal B111 - deskundige.
 • Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat door het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/14607-57 in te vullen, ten laatste op 28 februari 2023.

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 7 maart 2023 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Walter Salender, centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum De Vaartkapoen op het nummer 02 413 04 10 of via walter.salender@vgc.be.

 

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Tiffany De Schrijver op het nummer 02 563 06 55 of via tiffany.deschrijver@vgc.be.