JOBS bij Vaartkapoen

GC De Vaartkapoen (VK) is een experimenteel gemeenschapscentrum en concertzaal met een focus op drie thema’s: Muziek, Molenbeek en Maatschappij. De VK evolueerde van een iconische muziektempel tot een brede muziekwerking die kansen biedt aan nieuw talent. Ook stimuleert het centrum co-creatie met de bewoners van Molenbeek en biedt het een safe space voor kwetsbare groepen. De VK zet zich in voor Molenbeek en de muziekwereld. Samen met haar partners blijft de VK werken aan een positieve, inclusieve groei van Molenbeek.

Vacature hoofdpodiumtechnicus

De Vaartkapoen (VK) zoekt een voltijdse HOOFDPODIUMTECHNICUS voor onmiddellijke indiensttreding

Reageren t/m maandag 22 april 2024

Als “chef techniek” ben je verantwoordelijk voor de vlotte, professionele en kwalitatieve werking van alle podiumtechnische aspecten van de VK. Je staat in voor de organisatie, realisatie en opvolging van de technisch-productionele planning en het materiaalbeheer. Occasioneel zit je ook achter de knoppen als geluids- of lichttechnieker bij concerten.   

Je geeft leiding aan het team podiumtechniek. Je bent verantwoordelijk voor het inplannen van het technisch personeel en freelancers met zorg voor een evenwichtige work-life balance.  

Kortom: je coördineert, controleert en evalueert het hele technische productieproces. Je overlegt met het bezoekende of ontvangende gezelschap over de technische aangelegenheden en je draagt de eindverantwoordelijkheid over het volledige technische productieproces.