Lokaal Cultuurbeleid

Het lokaal cultuurbeleid is een netwerk van partners in de gemeente, die op basis van een lokaal cultuurbeleidsplan en dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) samen aan cultuur werken in Molenbeek.

Het cultuurbeleidsplan geeft deze beleidsvisie vorm en concretiseert ze in cultuur voor iedereen. De coördinatie van het Nederlandstalige cultuurbeleid ligt bij de cultuurbeleidscoördinator. Partners zijn O.B. de Boekenmolen, de Vaartkapoen en de Cultuurdienst Molenbeek, maar de VK heeft een uitgebreid netwerk In de cultuurraad geven bewoners en verenigingen hun stem aan dit beleid en adviseren de keuzes en projecten die ondernomen worden.

Het integrale beleidsplan vind je hier, alsook de brochure.