Molem Ma Belle

Molem Ma Belle, een project van het Lokaal Cultuurbeleid, zag het daglicht in 2014. Het doel is om aan de uitstraling en het imago van Molenbeek te werken door middel van positieve actie met een breed netwerk aan partners.

Na de aanslagen in 2016 kende Molenbeek een dieptepunt. Het stigmatiseren van de gemeente woog door op zijn inwoners. In mei 2016 vond Molem ma Belle voor de eerste keer plaats. Gedurende drie weken vonden er allerlei activiteiten en interventies plaats op het Gemeenteplein, een symbolische maar onderbenutte locatie. Het uitgelezen moment om Molenbeek, zijn bewoners en de publieke ruimte op een andere manier te leren kennen.

Vanaf 2017 versterkte Brass'Art het team. Net als Molem ma Belle wil Brass'Art verbinden en burgerinitiatieven stimuleren. Er werden een terras en agora gebouwd voor het Gemeenteplein. Samen met kunstenaars werd er nagedacht over de functie en de mogelijkheden van het plein.

In 2019 volgde een gesprek over de aanleg en het gebruik van het plein met passanten, handelaars, bewoners en enkele schepenen. Acties en signalen die niet onopgemerkt zijn gebleven, want de nieuwe legislatuur buigt zich over het Gemeenteplein en zal nadenken over de (her)aanleg, het gebruik en het al dan niet autoluw te maken.