Molem Ma Belle

 

Molem Ma Belle, een project van het Lokal Cultuurbeleid, zag het daglicht in 2014. Het doel is om aan de uitstraling en het imago van Molenbeek te werken door middel van positieve actie met een breed netwerk aan partners.

Na de aanslagen in 2016 kende Molenbeek een dieptepunt. Het stigmatiseren van de gemeente woog door op haar inwoners. In mei 2016 ging Molem Ma Belle voor de eerste keer door op het Gemeenteplein. Gedurende drie weken vonden er allerlei activiteiten en interventies plaats op het Gemeenteplein, een symbolische maar onderbenutte locatie. Het uitgelezen moment om Molenbeek, haar bewoners en de publieke ruimte op een andere manier te leren kennen.

Vanaf 2017 versterkte Brass'Art het team. Net als Molem Ma Belle wil Brass'Art verbinden en burgerinitiatieven stimuleren. Er werden een terras en agora gebouwd voor het Gemeenteplein. Samen met kunstenaars werd er nagedacht over de functie en de mogelijkheden van het plein.

In 2019 volgde een gesprek over de aanleg en het gebruik van het plein met passanten, handelaars, bewoners en enkele schepenen. Acties en signalen die niet onopgemerkt zijn gebleven, want de nieuwe legislatuur buigt zich over het Gemeenteplein en zal nadenken over de (her)aanleg, het gebruik en het al dan niet autoluw te maken.