Verenigingen

Andere

Buurthuis Bonnevie

Buurhuis BONNEVIE is actief in het centrum van de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek, een arme buurt, rijk aan culturen. We werken samen met de bewoners aan de verbetering van de leef-en woonomstandigheden in de buurt. 
Info: http://www.bonnevie40.be/ - Tel: 02 410 76 31 of 02 410 76 31 - Cleo Swinnen - info@bonnevie40.be - Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek.

 

Jeugdhuis Centrum West

Actief in een buurt met een hoge werkloosheidsgraad en slechte onderwijscijfers. Centrum West ziet het als hun taak om kinderen en jongeren in die buurten en deze situaties een zinvol vrijetijdsaanbod te bieden. En zo via het jeugdwerk bij te dragen tot de emancipatie van kinderen en jongeren in een maatschappij die hen niet altijd gunstig gezind is, door hen sociaal weerbaar te maken zodat ze een actieve rol kunnen spelen in dat proces. Ze trachten dit te realiseren via allerhande ateliers, vormingen, activiteiten en projecten. 

Info: http://www.centrumwest.be - Menenstraat 24, 1080 Molenbeek
LBG Hulp en Vermaak

Info: Blauwenberg 7, 1860 Meise - Van Moer Etienne - etienne.vanmoer@skynet.be - 02/269 26 45 of 0476/42 86 00 - www.bloggen.be/vriendenkringlof

Palestina Solidariteit vzw

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging, die opkomt voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk op basis van de uitvoering van de VN-resoluties, het Internationaal Recht, respect voor mensenrechten en democratie. Palestina Solidariteit verwerpt het racistisch karakter van het zionisme, een ideologie die een zuiver joodse staat in het historische Palestina nastreeft en hiertoe dagelijks Palestijnse grond in beslag neemt.

Info: http://www.palestinasolidariteit.be - Tel.: 02 501 67 49 of 0489 39 81 42 - secretariaat@palestinasolidariteit.be - Vier-Windenstraat 60, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Autres

Grijze Geuzen

De Grijze Geuzen is een werkgroep van vrijzinnige 50 plussers die zich willen organiseren met als doel een zinvolle vrijetijdsbesteding te realiseren. Vanuit een humanistisch-vrijzinnige visie willen ze onze medesenioren een ontmoetingsgelegenheid bieden om voordrachten te houden, musea en tentoonstellingen te bezoeken en in het algemeen aan gezonde ontspanning te doen. Daarbij wordt aandacht geschonken aan seniorenproblematiek in de ruimste zin van het woord. 

Info: http://www.lasso.be/fr/contactdatabank/gebruikers/grijze-geuzen - 02 742 03 23 - hvvbrussel@skynet.be

Lakensestraat 109, 1000 brussels

Cultuur

Davidsfonds

Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat tegelijk jeugd- en volwassenenboeken uitgeeft, grote en kleine evenementen organiseert, cursussen op niveau aanbiedt en reizen met een meerwaarde opzet. Het Davidsfonds is actief op honderden plekken, in heel Vlaanderen, en focust in al wat het doet op taal, geschiedenis en kunst.
Tel: 02 410.93.43 - st-jans-molenbeek@davidsfonds.net - fj.travershoef@skynet.be - Freddy Travers

Tel.: 02 410.93.43 - Freddy Travers - st-jans-molenbeek@davidsfonds.net
Ensemble Leporello

Ensemble Leporello groepeert Vlaamse, Waalse en buitenlandse podiumkunstenaars. Het is een reizend gezelschap met Brussel als uitvalsbasis. Ensemble Leporello staat voor totaaltheater van vlees en bloed, waarbij replieken, taferelen en bedrijven op een muzikaal-ritmische, partituurachtige manier worden gestileerd. Er wordt teruggegrepen naar de oervormen van theater en de commedia dell’ arte.

Info: http://www.leporello.be - Tel.: 02 223 27 08 of 0478 23 48 95 - Dirk Opstaele, Joke Quaghebeur, Erik Gobin - info@leporello.be - Delaunoystraat 58/3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Fotoclub vtbKultuur Brussel

Culturele activiteiten voornamelijk rond fotografie, zowel actief (zelf met de camera werken; en wat daar bij hoort) als passief (bezoeken tentoonstellingen ed)

Tel.: 0477 38 18 99 - Paul Leleu - photoshoot_info@yahoo.com - Hovenierstraat 45, 1080 Molenbeek
Het huis van Culturen

Depuis l’inauguration de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, en mai 2006, dans les locaux d’un ancien bâtiment classé rénové qui était autrefois un lycée technique ainsi que depuis l’ouverture de la nouvelle salle de spectacle et locaux adjacents (loges, régie, bar, cuisine, ...) en octobre 2009, l’équipe de la Maison propose à la population locale, molenbeekoise et bruxelloise, une large série d’activités socio-artistiques.
Info: http://www.lamaison1080hethuis.be/ - Tel: 02 415 86 03  - Contact@lamaison1080hethuis.be - Merchtemsesteenweg 67, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Huis van culturen en sociale samenhang

Het Huisteam stelt aan de lokale bevolking van Molenbeek en Brussel een breed scala van socio-culturele en artistieke activiteiten voor, zoals: workshops, vakantiecursussen, taalbadklassen, tentoonstellingen, school-en familievoorstellingen, theater, muziek, filmvoorstellingen, stadsklassen ...

Info: http://www.lamaison1080hethuis.be/nl/ - Tel.: 02 415 86 03 - Eve Deroover - mccs-hccs.info@molenbeek.irisnet.be - Mommaertsstraat 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Hulp en Vermaak L.B.G.

Wij proberen onze leden een maximum aan cultuur mee te geven zonder het sociale uit het oog te verliezen. Onze leden zijn vooral (jong) gepensioneerden.

We bezochten bijvoorbeeld al een Boedistische kerk in Genk en het Boedisme klooster in Tihange, verder ook de Joodse Gemeenschap en de Matongéwijk.

Info: http://www.bloggen.be/VRIENDENKRINGLOF - Tel.: 02 411 53 16 of 0476 42 86 00 - Etienne Van Moer - etienne.vanmoer@skynet.be - Gemeenteplein 9, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
HVV Molenbeek

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) is een sociaal-culturele organisatie voor vrijdenkers. Wij verdedigen het recht op vrije meningsuiting en wij zetten ons in voor respect voor de wilsvrijheid van het individu, zoals het recht op abortus en euthanasie.
Wij verdedigen de evolutietheorie van Darwin. Wij staan voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Wij streven naar de scheiding van kerk en staat of van politiek en religie. Wij doen aan Vrij Onderzoek. Dat wil zeggen dat wij niet zomaar alles geloven. Wij willen de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. Wij geloven in argumenten, niet in goden.
Wil je ons beter leren kennen? Dan ben je hier zeker aan het goede adres.
Info: http://www.h-vv.be/hvvhv-molenbeek - dirk.d.haenens@skynet.be - Dirk D'Haenens

Inyange

Inyange is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 1994 in de brusselse gemeente Sint Jans-Molenbeek door een groep Belgische Rwandezen. Inyange geeft zijn steun aan sociaal-culturele en artistieke activiteiten en aan onderwijs in de brede zin van het woord.

Info: http://www.inyange.com - Tel: 04 85 78 13 19 , 04 88 09 51 53 - Rue Delaunoystraat 60 b5, 1080 Molenbeek - inyange@gmail.com

K.T. De Zuidstar

Koninklijke Toneelmaatschappij De Zuidstar

Tel.: 02 414 44 62 - Segherslaan 1, 1080 Molenbeek
Marandy vzw

Info: www.marandy.be - Tel 02 219 72 68 - Jean Dubruqlaan 156, 1080 Molenbeek.

 

P.A.R.T. vzw

Vzw P.A.R.T.1.2.3. is een interdisciplinaire vereniging, werkzaam op het terrein van de Kunsten enerzijds en van Welzijn en Gezondheid anderzijds en combineert de beide disciplines tot creatieve therapieën.

Info: www.part123.be - Tel: 04 97 42 58 05 - vzwpart@yahoo.com - Edmond Machtenslaan 69, 1080 Molenbeek

 

Pastorale Eenheid Emmaus

Emmaus groepeert zoekende en gelovige christenen die samenkomen in 3 centra: St.-Karel (Karreveldlaan 15), Goede Herder (Korenbeekstraat 231) en de Verrijzeniskerk (Palokestraat 77). Wij komen samen om levenswijsheid te halen uit de Bijbel, te vieren en vorm te geven aan solidariteit met medemensen.

Info: http://www.emmaus-nl.be - Tel.: 02 414 88 64 - Hilde Schuytser en Pierre Behets - emmaus.nl@gmail.com - Karreveld 13, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
vzw HoedGekruid

De vereniging HoedGekruid vzw heeft tot doel een 'venster op de wereld' te openen door middel van socio-culturele-artistieke initiatieven en door een link te leggen tussen 'elders' en 'hier'.
vzw HoedGekruid is een bovenlokale sociaal-culturele vereniging erkend door de Vlaamse gemeenschapscommissie.

 

Info: http://www.hoedgekruid.be - Tel.: 0488 06 29 13 - Filip Van Zandycke (artistiek coördinator) - hoedgekruid@gmail.com - Jules Maloulaan 50 bus 1, 1040 Etterbeek

Jeugd

Chiro Jijippeke

Chiro Jijippeke in Sint-Jans-Molenbeek! Een supercoole Nederlandstalige jeugdbeweging voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar oud! Tweewekelijks, op zondagnamiddag van 14u tot 18u organiseren we leuke, grappige, sportieve, creatieve, actieve, uitdagende en grensverleggende activiteiten voor de ketjes van Molem 1080!!!

Info: http://www.facebook.com/groups/chirojijippeke - chirojijippeke1@gmail.com - Menenstraat 24, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Jes vzw

JES is een jeugdorganisatie actief in Brussel, Gent en Antwerpen. JES werkt samen met jongeren in de stad rond vrije tijd, opleiding, werk en welzijn, met als doel jongeren te versterken in hun eigen kunnen. In Brussel kunnen jongeren bijvoorbeeld bij JES terecht in de muziekstudio De Rockfabriek of kunnen ze een opleiding tot animator, hoofdanimator of instructeur volgen. Lees hier meer over de projecten van JES

 

Info: http://www.jes.be - Tel.: 024116883 - Liselotte Vanheukelom - liselotte.vanheukelom@jes.be - Werkhuizenstraat 3, 1080 Molenbeek
Scouting Molenbeek

Elke zondag spelen van 13u45 tot 17u! Scouting is voor jongeren van 6 tot 17 jaar die per leeftijdsgroep samen spelen in het park, bos of pleinen. Spelenderwijs leren samenwerken en bouwen aan een toffe groep. Vooraleer je inschrijft krijg je de kans om twee keer te proberen. 

Info: http://www.scoutingmolenbeek.be - Tel.: 0493 13 50 25 - Hans Deschuytter - leiding@scoutsmolenbeek.be - Haeckstraat 59, 1080 Molenbeek
Sint-Jozefschool

De Sint - Jozefschool is een type-8-school van het buitengewoon onderwijs.
De school is er voor leerlingen die ondanks een normale begaafdheid specifieke spraak-, taal-, reken-, of leerstoornissen hebben. Hierdoor zitten ze dikwijls ook emotioneel in de knoei.
De manier waarop de klasindeling gebeurt, het gespecialiseerd personeel, de didactische principes van de school en het contact met de ouders, maken van de school een bijzondere school.
Een school waar elk kind zich thuis voelt en waar het gewaardeerd wordt voor wat het wél kan en waar het helemaal tot ontplooiing kan komen.

Tel: 02 428 17 97 - Vandernootstraat 52, 1080 Molenbeek.

Vereniging van Marokkaanse jongeren
Info: http://www.vmj-ajm.be - Vermicellefabriekstraat 10, 1080 Molenbeek

Senioren

FedOS Sint-Karel Molenbeek

FedOS Sint-Karel Molenbeek is een seniorenclub die zich richt op alle 50-plussers. Iedere woensdag van 14u tot 17u zijn er open ontmoetingsnamiddagen in de zaal onder de Sint-Karelkerk (Karreveldlaan 15 - 1080 Molenbeek).
De voertaal is Nederlands. Anderstaligen zijn ook welkom. 

Tel.: 02 411 09 37 / 0476 31 08 37 - Johny De Bisschop - debisschop.johny@skynet.be - Edmond Machtenslaan 168/8, 1080 Molenbeek

Sociaal

BON vzw

bon is het Brussels onthaal- en integratiebureau. Pas in België, of al enige tijd? Iedereen die in Brussel wil inburgeren is bij bon aan het juiste adres voor een gratis inburgeringsprogramma. Ook lokale overheden en organisaties kunnen bij bon terecht voor ondersteuning en vorming rond integratie en diversiteit. bon maakt deel uit van het Agentschap Integratie & Inburgering.

Info: http://bon.be - Tel.: 02 501 66 80 - Jan Douteur - info@bon.be - Toekomststraat 35, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
De Welvaartkapoen vzw

De Welvaartkapoen omvat o.a. de werking van een dienstencentrum met een sociaal restaurant, een retouche- en kostuummatelier, een sociale vervoersdienst en een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang. Aan de werknemers in deze werkervaringsprojecten biedt De Welvaartkapoen leerkansen op de werkplek, begeleiding en opleiding.

Tel.: 02 880 51 57 - Ingrid Verhoeven - ingrid.verhoeven@dewelvaartkapoen.be - Begijnenstraat 65, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Europa Salama

Europa Salama wil een veilig kader bieden voor kwaliteitsvolle dialoog voor alle begunstigden van hun diensten. Hiertoe bieden ze tolk- en bemiddelingsdiensten aan. 

Info: http://www.europasalama.wordpress.com - Tel.: 0474 59 43 25 - Jean Nepo - europasalama@hotmail.com
Foyer vzw

Foyer vzw zet zich in voor de integratie en empowerment van mensen met een migratieachtergrond en voor een samenleving die op een constructieve manier omgaat met haar groeiende diversiteit. De organisatie bestaat uit zes deelwerkingen: de Jongerenwerking, de Sportwerking (BIS-Foyer), de Advieswerking Meertalig Kind, de Dienst Roma & Woonwagenbewoners, het Team Sociale Cohesie en de Dienst Interculturele Bemiddeling in de gezondheidszorg. Het Consultatiebureau voor het jonge kind van Foyer is erkend door Kind en Gezin.

Info: http://www.foyer.be - Tel.: 02 609 55 64 - Ann Trappers - ann.trappers@foyer.be - Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Masereelfonds Molenbeek

We zijn een progressieve cultuurvereniging. We dromen ervan dat de mensen ooit van deze wereld samen een plaats maken waar iedereen vrij en gelijk is. Met dat ideaal in het achterhoofd houden wij die wereld kritisch in het oog. Voor ons staat cultuur centraal, maar heel deze samenleving, dus ook de politiek en de economie, is tenslotte met cultuur verweven.

Info : http://www.masereelfonds.be/ Tel: 02-502.38.80 - brussel@masereelfonds.be

Vzw Merhaba

Merhaba zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van holebi's, transgenders en intersex personen uit etnisch-culturele minderheden.

Info: http://www.merhaba.be - Tel.: 0483 09 10 07 - info@merhaba.be - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel

Sport

ZVK Vaartkapoen

Tel: 0479/36 24 50, Sippelberg site: Mahatma Gandhilaan 5 - 1080 Molenbeek