Forumtheater

Forumtheater 2017

Wat is Forumtheater?

Forumtheater is een co-creatie tussen De Vaartkapoen en Vormingplus Citizenne. Het is een vorm van participatief theater: een verfrissende en zeer laagdrempelige methodiek om complexe en gevoelige thema's bespreekbaar te maken.

Elke forumtheatervoorstelling vertrekt van een aantal korte scènes. Deze scènes zijn gebaseerd op de eigen ervaringen van de acteurs en komen tot stand door improvisatie. De scènes worden zo ontwikkeld dat ze op een juiste, herkenbare manier de thematiek belichten. Op die manier vormen ze een rijke voedingsbodem voor een interessante dialoog met het publiek.

 

Wat proberen we te realiseren met dit project?

Participatie en dialoog

Deze vorm van theater draait om participatie en dialoog. De acteurs reiken in het stuk een maatschappelijk dilemma aan waarmee het publiek zelf aan de slag gaat. In het forumtheater is het publiek dus de baas. Al dialogerend wordt er gezocht naar een oplossing voor situaties waarin er sprake is van onderdrukking, achterstelling, discriminatie en armoede. Het forumtheater biedt ruimte om hier open over te spreken.

Via deze weg wordt er samen gezocht hoe deze ongewenste situaties veranderd kunnen worden, wat mogelijke alternatieven zijn.

Emanciperend

Zo ontwikkelt deze theatervorm zowel individuele competenties als collectieve competenties. De sociale weerbaarheid van zowel acteurs als publiek wordt versterkt. De toeschouwers begrijpen dat je jezelf mag ontplooien, dat je je eigen ervaringen en mogelijkheden kan aanwenden om iets te veranderen voor jezelf, je naasten en je omgeving. Ze leren de maatschappij opnieuw waarnemen als is iets dat veranderd kan worden. Het forumtheater zoals wij dat spelen nodigt daartoe uit. Het nodigt uit tot kritisch nadenken.

Videos van Forumtheater over intrafamiliaal geweld: video 1 en video 2.

 

Theaterforum in de pers:

22/09/2016 - Terzake: Molenbeek, een half jaar na de aanslagen.
26/11/2016 - BRUZZ: Forumtheater doorbreekt taboes rond radicalisering.
08/12/2016 - BRUZZ: Forumtheater radicalisering.
02/02/2017 - Le Parisien: Sarcelles: ces comédiennes de Molenbeek jouent contre la radicalisation.
22/03/2017 - De Afspraak: 4 opiniemakers over het leven vandaag. (van min.32)
13/06/2017 - Canvas: Ultima 2016 Amateurkunsten - Forumtheater Radicalisering
13/06/2017 - BRUZZ: Vier Brusselse organisaties krijgen Vlaamse cultuurprijs
13/06/2017 - De Morgen: fABULEUS en Forumtheater Radicalisering: 'In het theater kun je álles zeggen' (DM+ artikel)
14/06/2017 - De Standaard: Wie wint de Ultimas van de cultuur? (dS+ artikel)

 

Forumtheater op bezoek bij jouw organisatie?

Denk je dat het forumtheater interessant is voor jouw organisatie? Je kan het forumtheater over huiselijk geweld en over radicalisering boeken om in jullie organisatie te komen spelen. We spelen voor alle soorten publiek. De scènes worden in het Frans gespeeld, maar taal hoeft geen obstakel te zijn. Er kan vertaald worden naar het Nederlands indien nodig. 

Voor meer info kan je contact opnemen met Lea David. In de bijlage steekt ook onze technische fiche.