EFRO

Banner EFRO

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. EFRO investeert 2,25 miljoen euro in de verbouwingen van de VK en nog eens 512.000 euro in het participatieproject VK Yallah.

Dankzij deze fondsen kunnen we gedurende 8 jaar een nieuwe medewerker inzetten. Onze medewerker geeft het project samen met bewoners en andere organisaties uit de buurt verder vorm.

YK Yallah is de opvolger van het project ‘Actie zoekt burger’ en heeft twee doelen:

  • In het eerste luik stimuleren we ontmoeting en interculturele uitwisseling tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de Kanaalzone van Molenbeek. Hiervoor organiseren we samen met partnerorganisaties en/of belangrijke sleutelfiguren sociale, educatieve en artistieke acties in de publieke ruimte en in de VK. We ontwikkelen acties vanuit onze reguliere werking, gevoed door maatschappelijke thema’s. Aan de acties kunnen competentietrajecten met vrijwilligers en buurtbewoners gekoppeld worden. Zo willen we ook actief burgerschap stimuleren.
     
  • In het tweede luik willen we een betekenisvolle burgerparticipatie op poten te zetten om samen met de buurt te werken aan de invulling van de tuin en laboruimte. Hiervoor gaan we gesprekken aan met verschillende potentiële gebruikers van deze nieuwe ruimtes en organiseren we verschillende acties met bewoners. Zo komen we samen tot een behoefteplan. In een volgende fase, wanneer de nieuwe infrastructuur in gebruik is, kunnen we deze behoeftes in co-creatie met de buurt duurzaam inbedden in de werking.
     

Info & contact devaartkapoen@vgc.be of 02 413 04 10