Barcamp

Barcamp met Karim Kalonji

Barcamp is gegroeid uit een samenwerking tussen VK en De Markten binnen Bxl Got Talent.

Barcamp is een open artistiek platform waar jonge performers en makers in een creatieve dialoog treden met elkaar. Een groep mensen die geïnteresseerd zijn in verschillende kunstdisciplines en nood hebben om te experimenteren, hun talent te ontwikkelen en elkaar te inspireren. Het proces speelt een centrale rol. De focus ligt op de talenten van de deelnemers.

De coach biedt concrete thema’s en opdrachten en voorziet zo een kader waarbinnen de jongeren nieuwe grenzen kunnen opzoeken. We stellen het verloop van Barcamp af op de noden en vragen van de deelnemers en blijven samen op zoek gaan naar de meest geschikte coaches en input.

In het seizoen 2015-2016 legden enkele deelnemers een traject af onder leiding van Karim Kalonji. Deze Barcamp crew kwam tot een verhaal dat ze nu verder uitwerken:
Het leven is als een bokswedstrijd: ‘You win some, you lose some.’ Het belangrijkste is leren opstaan na de val. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, sinon une rivière agitée.

Meer info: Eric Vanuytven - 02 413 04 10