All Areas Access

"All Areas Access goes live", dat medegefinancierd wordt door het Creative Europe programma van de Europese Unie, wil niet alleen shows produceren, maar ook advies geven over hoe je nachtclubs toegankelijker en meer inclusief kunt maken.

AAA - All Areas Access heeft tot doel om, samen met de D/dove mensen die muziekclubs bezoeken, te onderzoeken wat de meest voorkomende problemen zijn die worden veroorzaakt door onze manier van organiseren van evenementen: communicatie, de kassa, de bar, de shows, om samen mogelijke oplossingen te onderzoeken.

Een team van kunstenaars en een coach namen deel aan een vijfdaagse artistieke residentie, met als doel een performatieve show neer te zetten die zowel een horend als een doof publiek kan betrekken. De show werd gepresenteerd tijdens twee live-avonden in de VK in Brussel en in de MONK in Rome.

Het project wordt gelijktijdig ontwikkeld in Italië, België en Portugal. De oplossingen die naar voren komen zullen worden gedeeld met een netwerk van clubs in heel Europa.

Ten slotte worden, na evaluatie van de effectiviteit van het project, de resultaten gedeeld met universiteiten en onderzoeksinstituten, verenigingen en NGO's, met de bedoeling het netwerk van betrokken Europese clubs verder uit te breiden.

Meer info op de website: https://www.allareasaccess.eu/ .