Agora M

agora m workshops

Artistieke Actie, Dialoog en Beeldvorming, in co-creatie met de vrijwilligers van De Vaartkapoen, buurtbewoners en sleutelfiguren uit Molenbeek

Gedurende 3 jaar (2018,19,20) gaan we op zoek naar nieuwe participatieve methodieken op de snijlijn van participatie en artistieke praktijk, die leiden tot inzicht, bewustzijn, dialoog, ontmoeting en een ander beeld van Molenbeek.

Wat staat er momenteel op het programma:
• De opstart van een Molenbeekse theater actie groep voor vrouwen 
• Brainstormsessies en debatavonden over thema’s die jullie zelf hebben gekozen 
• Vormingen waarin je tools krijgt om zelf alternatief nieuws en nieuwe communicatiedragers te creëren.

Bekijk hier onze reeks video's in het kader van Agora M:

video 1

video 2

video 3

Geïnteresseerd?
Neem vrijblijvend contact op met één van onze collega’s: Malika Saissi en Ernst Marechal.

Agora M wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid i.k.v. het participatiedecreet. Onze partners zijn Citizenne en VUB/leerstoel Fatima Mernissi.

Partners/Partnenaires: Citizenne, Media animation, Fatima Mernissi Leerstoel & VUB Crosstalks