Vrijwilligerswerking

Zinneke

De Vaartkapoen heeft een uitgebreide vrijwilligerswerking. Een groot aantal activiteiten in De Vk wordt actief ondersteund door vrijwilligers. Ze worden ingezet in de redactieraad, voor promotie voor activiteiten, achter de bar, als security, .... Hieronder vind je een overzicht van de verschillende deelwerkingen waarin vrijwilligers actief zijn.

"VK concerts ontvangt in Molenbeek een heel alternatief publiek. Jaarlijks worden er vijftig à zestig concerten georganiseerd die telkens bijna zeshonderd mensen uit de reggae, punk-, rock en metalscene naar de zaal lokken. Voor de omwonenden die dat publiek voorbij hun deur zien passeren, is dat een nieuwe en vreemde cultuurervaring.

Aangezien de Vk een nauwe band heeft met de wijk waarin het gevestigd is, werd er besloten om samen met de straathoekwerkers een gesprek aan te gaan met die jongeren. Nu werkt de Vk bij elk concert met een groep bar- en vestiairemedewerkers, stewards en security-medewerkers, die bestaat uit jongeren uit de buurt die ze zelf hebben opgeleid

Wie het juiste profiel heeft en zich wil engageren binnen de securityploeg van de Vk, volgt een opleiding bij Securitas. De Vaartkapoen schiet hen het bedrag voor en begeleidt hen in de voorbereiding van de psychosociale proeven. Na vijf weken-is de intensieve opleiding afgelopen en betalen de jongeren door te werken als security-medewerker hun schulden af aan de Vk. Ze doen dus hun eerste ervaring als beveiligingsagent op in een buurt die hen vertrouwd is.

Steeds meer wil de Vaartkapoen de jongeren als vrijwilligers bij de werking betrekken. Ondertussen startte de Vk met al zijn werkingen samen een buurtcafé, Café Quartier, waar beginnend lokaal talent een podium geboden wordt en dat zowel inhoudelijk als productioneel gedragen wordt door vrijwilligers uit de verschillende deelwerkingen van de Vaartkapoen. De hoop leeft dat dit project kan leiden tot echte co-creatie!"

- Een stukje uit Cahier 7 (p. 23-24)

Voor algemene vragen over werken als vrijwilliger in de Vaartkapoen, neem je best contact op met de vrijwilligerscoördinator Antoine François.

Bijlagen: