Agora M

Artistieke Actie, Dialoog en Beeldvorming, in co-creatie met de vrijwilligers van De Vaartkapoen, buurtbewoners en sleutelfiguren uit Molenbeek

Gedurende 3 jaar (2018,19,20) gaan we op zoek naar nieuwe participatieve methodieken op de snijlijn van participatie en artistieke praktijk, die leiden tot inzicht, bewustzijn, dialoog, ontmoeting en een ander beeld van Molenbeek.

Dutch

Molem Ma Belle 2018

Het is weer zover: Molem ma Belle strijkt neer op het Gemeenteplein in Molenbeek! Je vindt er ons iedere dag aan de kiosk en dit 3 weken lang, van 2 tot en met 27 mei. Muziek, gezelligheid, ateliers met artiesten, etc.

Meer info volgt!