Jong Talent

O quartier hip hop cypher (c)Filip Van Zandaycke www.hoedgekruid.be

Molenbeek loopt over van talent. Kleine en grote talenten, vol enthousiasme en met een grote openheid voor input en uitwisseling. Maar vaak ontbreekt het juiste kader om tot uitwisseling te komen, om hun talenten verder te ontwikkelen. Veel te weinig talenten vinden uiteindelijk hun weg naar de professionele artistieke wereld. Met laagdrempelige oefenmomenten, coaching en professioneel materiaal biedt De Vaartkapoen een ruimte om hieraan tegemoet te komen.

Wat bieden we jongeren zoal?

  • Inspirerende begeleiding die afwijkt van het klassieke workshopverhaal. We zetten in op coaching en voorbeelden uit de eigen leefwereld.
  • Een professionele infrastructuur en materiaal waar jonge artiesten uit verschillende disciplines vrijblijvend kunnen samenkomen en werken aan hun talent.

We kiezen ervoor om hiphop als aanknopingspunt te gebruiken, een muziekstijl die algemeen verspreid is in de buurt.

Verschillende projecten of trajecten zagen het afgelopen jaar het licht, of worden dit seizoen opgestart: Barcamp, O Quartier, Chase, DJ-workshops.